Menu

Carlsberg indvier vandgenindvindingsanlæg i Fredericia og bliver verdens mest vandeffektive bryggeri

6. maj slår Carlsberg dørene op for et revolutionerende nyt anlæg, der skal genanvende 90 procent af procesvandet på Carlsbergs bryggeri i Fredericia. Dermed bliver det danske bryggeri verdens mest vandeffektive, og erfaringerne fra projekter skal bidrage til at Carlsberg kan nå målet om nul vandspild på bryggerierne i 2030.

Når det nye anlæg tages brug, vil op mod 90 procent af procesvandet fra produktionen blive genanvendt og Carlsberg forventer at spare 500 millioner liter vand om året. Dermed bliver vandspild stort set elimineret på det danske bryggeri. Vandforbruget vil blive halveret fra 2,9 liter vand pr. liter øl til 1,4 liter vand pr. liter øl.

”Vi er enormt stolte over, at vi nu kan slå dørene op for det mest vandeffektive bryggeri i verden. Vores bryggeri i Fredericia har siden indvielsen i 1979 været blandt verdens mest effektive på vandforbruget, og nu går vi skridtet videre. Ved at genbruge procesvand i vores produktion, bliver vandspild stort set elimineret,” siger Peter Haahr Nielsen, direktør i Carlsberg Danmark.

Vand er ikke bare en grundlæggende ingrediens i Carlsbergs øl og sodavand verden over, men er også afgørende for bæredygtigheden i de samfund, som bryggeriet opererer i, og rent vand er en prioritet i FN’s verdensmål. Derfor har Carlsberg en målsætning om at eliminere vandspild i 2030 som en del af gruppens bæredygtighedsprogram Together Towards Zero.

”Vi har et mål om nul vandspild globalt i 2030. Som en global virksomhed har vi et ansvar for at støtte op om FN’s verdensmål og som bryggeri har vi et særligt ansvar for at komme vandspild til livs i vores globale produktion. Anlægget i Fredericia vil give os viden, der kan implementeres i vores bryggerier i resten af verden,” siger Carlsberg Group CEO, Cees ’t Hart.

Vandgenindvindingsanlægget i Fredericia vil også nedbringe bryggeriets energiforbrug med 10 procent gennem produktion af biogas som et restprodukt og recirkulation af varmt vand. Begge dele vil yderligere bidrage til bæredygtighedsprogrammet Together Towards Zero.

Det nye anlæg er et resultat af et bredt samarbejde, som det unikke danske DRIP-partnerskab har taget initiativ til. Partnerskabet består blandt andet af Landbrug & Fødevarer, DTU og de danske fødevaremyndigheder, som er gået sammen om at reducere vandforbruget i dansk fødevareproduktion. Ingeniørvirksomheden NIRAS har været rådgiver på projektet.

”Anlægget i Fredericia bygger på en ny og innovativ tilgang til rengøring og genanvendelse af procesvand, hvor man blandt andet bruger UV-lys til at eliminere bakterier. Samtidig produceres biogas som et restprodukt, der kan bruges til energiproduktion, så vi også reducerer vores CO2-aftryk. Det er en helt ny form for cirkularitet i fødevareproduktion. Faktisk bliver procesvandet rent nok til, at det kan drikkes, men det vil blandt andet blive brug til rengøring af produktionsfaciliteterne,” siger Brewing Director, Anders Kokholm.  

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, deltager, når det nye anlæg officielt indvies 6. maj på bryggeriet i Fredericia sammen med repræsentanter fra Carlsberg, NIRAS, Landbrug & Fødevarer, Fredericia Kommune og DTU. 

Om Together Towards Zero

Together Towards ZERO er Carlsberg-gruppens vision for en bedre og mere bæredygtig fremtid i en tid med alvorlige udfordringer fra klimaændringer, vandmangel mv. Programmet består af fire ambitioner: NUL CO2-udledning, NUL vandspild, Nul uansvarlig drikkekultur og NUL arbejdsulykker. Hver af disse ambitioner understøttes af individuelle og målbare mål, som skal nås senest i 2022 eller 2030.

Vores forretning afhænger af tilgængeligheden af rent vand. Intet vand, ingen øl. Men forsyningerne bliver knappe i nogle af de regioner, hvor vores øl brygges, så vi skal bruge det sparsomt.

Med et mål om at halvere vandforbruget på vores bryggerier inden 2030 og reducere det med 25% inden 2022, er vi forpligtet til at eliminere vandspild. Gennem partnerskaber hjælper vi også med at bevare fælles vandressourcer omkring vores bryggerier med fokus på områder, der er klassificeret som højrisiko.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]