Menu
Better Energy PR (2).jpg

Innovationer i dag skaber løsninger i morgen

En veluddannet arbejdsstyrke og tradition for brede og tætte samarbejder gør Danmark til et land med gode muligheder for innovation. Det er heldigt, for meget peger på, at det er nye veje og løsninger, der skal til, for en grønnere fremtid med et mindre CO2-aftryk.

Carlsbergs rendyrkning af gæret er én ud af et ukendt antal danske ­opfindelser og innovationer. Fælles for alle danske opfindelser er, at de er en del af historien om Danmark, og historien om, at vi her i kongeriget er dygtige til at finde på nye løsninger.

”Der er altid sket innovationer, og i ­Danmark har vi grundlæggende en meget veluddannet arbejdsstyrke, som giver gode forudsætninger for at skabe innovation. Vi er også et lille land, som har en god tradition for samarbejde, og man kan bare mere i fællesskab end alene, uanset om man er en lille aktør eller en stor,” siger Anders Eldrup, der er forperson for Innovationsfonden.

Det er ikke kun herhjemme, at vi kan blive enige om, at danskere er dygtige til innovation. Det kan de også i udlandet. Global Innovation Index, som udarbejdes af World Intellectual Property Organization, Cornell University og INSEAD måler hvert år 131 lande på deres ­innovationskraft, og de seneste år har Danmark konsekvent rangeret inden for top-ti på listen.

”Det er hamrende vigtigt. Specielt på det grønne område er der i de her år en dagsorden, der trænger sig stærkt på. Et behov, der skal løses – hellere i dag end i morgen. Og jeg tror, mange mennesker brænder for at blive en del af løsningen,” siger Anders Eldrup.

Ny grøn strøm på elnettet
Som Anders Eldrup understreger, kan man næppe tale om bæredygtighed uden at tale om fremtiden. For det er den, det hele handler om. Målsætninger, der for Carlsbergs vedkommende peger frem mod år 2030,  år 2040 og længere. Langsigtede løsninger på presserende og aktuelle problemstillinger, som kun vokser i aktualitet, hvis ikke der handles i dag med nye løsninger, end dem vi kender i forvejen.

”I Carlsberg har vi allerede taget flere skridt mod den grønne omstilling, men vi kan gøre mere og er ambitiøse. Derfor er vi meget glade for den nye aftale mellem Carlsberg og Better Energy, der betyder, at der produceres ny, grøn strøm, der svarer til 46.000 danskeres ­årlige strømforbrug,” siger administrerende direktør i Carlsberg Danmark, Peter Haahr Nielsen, og løfter dermed sløret for et af de seneste tiltag, der skal bidrage til, at alle Carlsbergs bryggerier - foruden at være CO2-neutrale inden 2030 - også skal sørge for, at elektriciteten kommer fra vedvarende kilder, der bidrager til ny grøn strøm på elnettet.

Derfor har Carlsberg Danmark for nyligt indgået en såkaldt power purchase agreement – eller elkøbsaftale på dansk – med det grønne energiselskab Better Energy, som fremover leverer grøn strøm til bryggeriet i Fredericia. Til gengæld muliggør Carlsberg opførelsen af en solcellepark på 70 hektar, hvilket svarer til 105 fodboldbaner, og som altså kan producere el svarende til forbruget for 46.000 danskere.

”Den nye elkøbsaftale er med til at understøtte vores bæredygtighedsprogram, Together Towards ZERO and Beyond, hvor vi har udvidet vores allerede ambitiøse mål og tilføjet nye. Derudover er vi glade for at bidrage til omlægningen til grøn strøm i Danmark ved at tilføre mere grøn strøm til det danske elnet,” siger Peter Haahr Nielsen.

Nye veje til ny energi
Udover elkøbsaftalen med Better Energy har bryggeriet investeret i en ny elkedel.

”Ambitionen om at blive CO2-neutral i 2030 kræver virkelig, at vi tænker nyt og finder nye veje at skaffe energi til brygprocessen. Ved at skifte fra fossile brændstoffer til elektrificering har vi mulighed for at reducere vores CO2-­udledning markant,” siger sustainability manager i Carlsberg Danmark, Tenna Skov Thorsted. Lige nu dækkes 10 pct af energi­forbruget på Carlsbergs bryggeri i Fredericia af egenproduceret biogas fra bryggeriets vand­anlæg. Med elkedlen opvarmer Carlsberg det, der hedder hedt vand. Hedt vand er vand, som under tryk opvarmes til mere end ­kogepunktet. I Carlsbergs tilfælde 145 grader. Energien herfra bruges i brygprocessen og en mindre del ­bruges også til opvarmning af bygninger. 

”Elektrificering er et stort skridt for os, og et stort skridt ind i fremtiden,” siger Peter Haahr Nielsen, administrerende direktør. Og tilbage hos Anders Eldrup i Innovationsfonden understreges vigtigheden af, at de store skridt tages i dag og ikke i morgen.

”Industrien, som vi kender den i dag, er under forandring, og frøene til den verden, vi skal leve i om en generation eller to, de skal sås i dag,” slutter han.