Menu
JC Jacobsen.jpg (3)

Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde, som støtter forskning og det ypperste inden for videnskab, kunst og kultur. Sådan har det været siden 1876, da J.C. Jacobsen oprettede Carlsbergfondet.

Gå til Carlsbergfondets hjemmeside

Carlsbergfondet blev grundlagt på en passion. En passion for perfektion. Passionen kan findes i alt, hvad fondet foretager sig og er gengivet i de første linjer af Carlsbergfondets fundats og indgraveret i marmortavlen, som hænger over indgangsporten til Carlsbergs hovedsæde i Valby, København. Her kan man læse J.C. Jacobsens ”De Gyldne Ord”, som stadig stråler af klarsyn den dag i dag. ”De Gyldne Ord” er en hyldest til det excellente og sublime. De slår fast, at Carlsbergfondet skal stræbe efter den højst mulige kvalitet i alt, hvad fondet gør, og at man i driften af Carlsbergbryggeriet aldrig kun skal have fokus på forretningen her og nu, men også have fremtiden for øje.

Carlsbergfondet støtter visionær og innovativ grundforskning på internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Grundforskning, som gør os klogere, medvirker til at løse globale udfordringer og gavner vores samfund. Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte talentudvikling og generationsskiftet i dansk grundforskning, internationalisering af danske talenter og visionære forskningsnybrud. Fondet beder ansøgerne redegøre for, hvordan deres forskning bidrager til samfundets udvikling – og lokalt eller globalt kan være med til at løse de udfordringer, verdenssamfundet står med.

Carlsbergfondets to hovedopgaver:

 

  1. At være en aktiv investor med en bestemmende aktiepost i Carlsberg A/S og dermed sikre afgørende indflydelse på Carlsberg Groups strategi.

  2. At støtte grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora gennem samfundsgavnlige uddelinger.
JC Jacobsen portrait 1895.jpg

Carlsbergfondet har to fonde tilknyttet

Ny Carlsbergfondet & Tuborgfondet

Ny Carlsberg Fondet

Ny Carlsberg Fondet

Brygger Carl Jacobsen troede på, at man bliver et bedre menneske, hvis man omgiver sig med kunst. Derfor stiftede han i 1902 Ny Carlsbergfondet som en særlig afdeling af Carlsbergfondet. I dag er Ny Carlsbergfondet en grundpille i dansk kunstliv. Fondet arbejder for at fremme, skærpe og udvikle kunsten, kunstforståelsen og kunsttrangen i Danmark.

Tuborgfondet

Tuborgfondet

Tuborgfondet blev oprettet i 1931 og har siden da støttet en mangfoldighed af initiativer over hele Danmark inden for musik, kultur, sport, uddannelse og erhverv. Fondet er sat i verden for at støtte foreninger og projekter, der bringer mennesker sammen på nye måder og bygger bro mellem civilsamfundet og erhvervslivet.