Menu
Ttzab Website Water Waste V2

Vandanlæg i Fredericia er verdens mest effektive

Carlsbergs vandanlæg i Fredericia har høstet roser både nationalt og internationalt for sin banebrydende teknologi, for at være et lysende eksempel på drivkraften i brede samarbejder og ikke mindst for modet til at finde nye løsninger på en af klodens største udfordringer - vandmangel.

Det er ikke kun i øl, at vand er en fuldstændig kritisk komponent. Intet vand – intet øl. Men på de bredere linjer kunne den sætning sagtens udvides til; Intet vand – intet liv. Vand er formegentlig klodens allervigtigste ressource, og de voksende problemer med vandmangel jorden rundt er derfor ikke blot en udfordring for fødevareindustrien, som er en af de største forbrugere af vand, det er også et problem, der sætter krav til hele verdenssamfundet om at tænke nyt og bredt for at løse udfordringerne.

”Vi kender heldigvis ikke så meget til vandmangel herhjemme, men ikke desto mindre har vi en fælles opgave i at løse de udfordringer med vand, som verden står overfor, og i hvert fald gøre vores til, at vi genbruger vandet og så lidt som muligt går til spilde,” fortæller Tenna Skov Thorsted, der er sustainability manager hos Carlsberg Danmark.

For nok er vand ikke en mangelvare i Danmark, hvor vi kan bryste os af en af verdens højeste drikkevandskvaliteter, men det er stadig en kostbar ressource herhjemme, ligesom på en række af Carlsbergs andre markeder, hvor mangel på vand er en daglig udfordring.

”Når vand fylder så meget i vores bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO and Beyond, så handler det ikke kun om at sikre, at vi har vand til at kunne brygge øl rundt ­omkring i verden. Det handler i høj grad også om, hvordan vi kan genbruge vores procesvand, ligesom vi også sørger for at ­genopfylde de vandkilder, vi benytter i de ­områder af verden med høj risiko for vandmangel, så lokalområdernes adgang til vand sikres,” siger Tenna Skov Thorsted.

Et paradigmeskifte
På Carlsberg i Fredericia har man derfor siden 2019 været i gang med et projekt, der skulle genbruge bryggeriets procesvand, så det igen kunne indgå i produktionen af øl og sodavand. Og det er i den grad lykkes. Det nye vandanlæg genbruger nemlig 90 pct af procesvandet og reducerer dermed brygge­r­iets vandforbrug fra 2,9 til 1,4 liter vand pr. produceret liter drikkevare. Ovenikøbet sænker vandanlægget bryggeriets energiforbrug med 10 pct gennem egenproduktion af biogas og recirkulering af varmt vand.

”Det helt nyskabende i vores vandanlæg er, at vi benytter det genbrugte vand. Det vil sige, vi benytter det rensede procesvand til at rengøre vores maskiner, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er lykkedes med en teknologi, der sikrer, at vandet efter rensningen på ny har opnået drikkevandskvalitet,” fortæller Carlsbergs total water manager i Fredericia, Andreas Kirketerp. Han har været med i projektet fra begyndelsen, ligesom det er tilfældet for Søren Nøhr Bak, der er ekspertisedirektør for vand i fødevareindustrien hos NIRAS, og som har været projektleder på udviklingen af vandanlægget i Fredericia.

”Vi har taget renset procesvand og bruger det nu til det absolut mest fornemme – nemlig slutskyllet af procesudstyr og emballage. Det vidner om et paradigmeskifte, fordi forståelsen af, hvad der er rent, også har ændret sig. Tidligere ville det have været helt utænkeligt at benytte renset spildevand til et slutskyl, men vi har altså fundet en måde at rense vandet på, der er så sikker, at det er ­blevet accepteret hele vejen rundt fra de danske ­miljø- og fødevaremyndigheder til Carlsberg selv og The Coca-Cola Company i Atlanta, som sætter meget strenge krav,” fortæller Søren Nøhr Bak, og peger samtidig på, at behovet for et mere bæredygtigt vandforbrug har spillet en stor rolle.

”Kan vi gøre noget bedre for verden? Kan vi udvikle viden og teknologi, som kan deles med resten af verden og komme til gavn? Det tror jeg, rigtig mange har spurgt sig selv om undervejs i det her projekt.”

Danmark som foregangsland
Når vand ikke er en mangelvare i Danmark, kan det måske virke påfaldende, at det ­netop er i Fredericia, at Carlsberg har valgt at bygge sit nye vandanlæg, men det er der ­meget gode grunde til, fortæller Søren Nøhr Bak.

”I begyndelsen var det helt åbent, hvor i verden anlægget skulle placeres. Det virkelig kritiske i projektet var, at vi kunne bevise, at vi kunne levere en kvalitet af vand, som alle følte sig sikker på. Og i Danmark er vi kendt for at have en meget, meget høj fødevare­sikkerhed, ligesom vi har en meget høj ­standard for drikkevandskvalitet, så hvis vi kunne lykkedes med projektet i Danmark, havde vi også bevist overfor resten af verden, at det kan lade sig gøre overalt.”

Målet for vandanlægget i Fredericia er da også, at det skal være en læringsplatform for alle Carlsbergs bryggerier verden over og et eksempel på, hvordan man kan genbruge vand i industrisektoren generelt.

”Vi har i Fredericia i forvejen et af verdens mest effektive bryggerier, så her var også en mulighed for at vise, at man kunne gøre det endnu mere effektivt,” fortæller Andreas Kirketerp om bryggeriet i Fredericia, der siden åbningen af vandanlægget har kunnet bære ­titlen som verdens mest vandeffektive bryggeri. Vandanlægget blev desuden kåret til ­verdens bedste vandprojekt inden for kategorien ­indu­stri ved Global Water Awards tidligere i år.

Bredt samarbejde
Vandanlægget på Carlsbergs bryggeri i ­Fred­ericia er født igennem det offentlig-­private partnerskab DRIP – Danish ­partnership for Resource and water efficient Industrial food Production – som er en samling af en række fødevare- og teknologi­virksomheder, ­universiteter og øvrige samarbejdspartnere, der sammen har en ambition om at udvikle nye bæredygtige vand- og produktionsteknologier, der kan reducere vandforbruget i fødevareproduktion med 15-30 pct. uden at forringe kvalitet eller fødevaresikkerhed.

”DRIP-partnerskabet står for mig som et ­super smukt eksempel på, hvad der kan lade sig gøre, når man tager en række ­interessenter og eksperter og inviterer dem til samarbejde på et praktisk og operationelt niveau. At så mange har deltaget i åben og konstruktiv dialog er i bund og grund fantastisk,” siger Søren Nøhr Bak. Det er Carlsbergs total water ­manager, som i dag står for den daglige drift af ­vandanlægget, enig i.

”Selvom DRIP-samarbejdet i dag er afsluttet v­udviklet pumperne til vandanlægget,” fortæller ­Andreas Kirketerp. 

Stor forskel i industrien
Fødevareindustrien er både herhjemme og i udlandet en af de største forbrugere af drikkevand – som både indgår i de færdige produkter og til rensning af de maskiner, som producerer fødevarerne. Herunder øl og sodavand, hvor hovedingrediensen er vand.

”Fordi vi er store forbrugere af vand i fødevareindustrien, er det også os, der kan og skal gøre en forskel via innovation, ny teknologi og partnerskaber. I Fredericia har vi taget et kæmpe skridt med vores nye vandanlæg, men selv mindre reduceringer af vandforbrug kan gøre en enorm forskel, når det skaleres op til at omfatte en hel industri for ­eksempel,” siger Carlsberg Danmarks ­sustainability manager Tenna Skov Thorsted.

Søren Nøhr Bak peger på, at vandmangel er en fælles udfordring, som vi alle sammen hver især kan være med til at løse. Men det er vigtigt, understreger han, at det ikke bliver skåltaler, men derimod håndgribelige mål og adfærdsændringer i hverdagen.

”Vi taler ofte om det her med, at vi skal fortælle vores børn, at de skal slukke for vandet, når de børster tænder. Og det er også rigtig fint at give de værdier videre til den næste generation. Men det er derhjemme. Tænk lige hvilken forskel, man kan gøre ved at tænke på samme måde, når man er på arbejde? Så bæredygtighed ligger i din og min beslutning i hverdagen,” slutter Søren Nøhr Bak.

Vandanlægget kort 

  • 90 % af procesvandet genbruges
  • Fra 2,9 til 1,4 liter vand pr. færdigproduceret liter øl
  • 10 % af bryggeriets samlede energiforbrug dækkes nu af vandanlæggets egenproduktion af biogas

Sådan renser Carlsberg vandet 
Først renses vandet igennem en proces, hvor næringsstoffer i vandet omdannes til biogas. Herefter føres vandet igennem en tæt membran, hvor bakterier ikke kan trænge igennem og igen igennem et omvendt osmoseanlæg, som fjerner tilbage­værende salte i vandet. De sidste rester af organisk materiale bliver fjernet ved hjælp af en nyudviklet vakuum-UV-teknologi, der også bidrager til desinficering af vandet. Carlsberg tager løbende prøver af vandet, som sendes til både interne og eksterne laboratorier for at sikre, at vandkvaliteten for­bliver høj.