Menu

Forretningsopdatering og suspendering af 2020-forventninger

Carlsberg har besluttet at suspendere forventningerne for 2020 på grund af den markant øgede usikkerhed som følge af COVID-19 pandemien.

CEO Cees ’t Hart, Carlsberg Group, udtaler: “Udbruddet af COVID-19 pandemien udgør en hidtil uset udfordring og bekymring for mennesker, regeringer og virksomheder over hele verden. I denne meget uforudsigelige tid er vores hovedprioritet sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere og det bredere samfund samt beskyttelsen af vores forretning kommercielt og finansielt. Vi implementerer signifikante initiativer for at beskytte vores medarbejdere og vores forretning på den korte bane, mens vi sikrer den langsigtede tilstand i virksomheden.

Vi er imponeret over, hvordan vores medarbejdere globalt har håndteret denne situation. Mange kolleger arbejder under vanskelige omstændigheder på vores bryggerier, i salg og distribution samt fra deres hjem. Alligevel har mange kollegaer fundet relevante måder at støtte deres lokalsamfund på ud over at holde forretningen kørende og levere til vores kunder.

Vi lægger yderligere vægt på vores effektiviseringsinitiativer, Funding the Journey, og vi har lanceret adskillige konkrete omkostningsreduktioner for at imødekomme konsekvenserne af den tabte volumen for vores indtjening. De hastigt tiltagende nedlukninger af nøglemarkeder og usikkerheden omkring den fremtidige udvikling af pandemien gør, at vi ikke er i stand til at estimere de fulde konsekvenser af COVID-19 for vores forretning. Som konsekvens heraf har vi besluttet at suspendere vores 2020-forventninger.”

Læs den fulde opdatering her.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

Kommunikationsdirektør

Christian Wulff Søndergaard

Tel +45 3144 7965 Email [email protected]

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]