Menu

Carlsberg Danmark reducerer sin absolutte CO2e-udledning med 28%

Energireduktioner, nye løsninger og grønne tiltag i hele værdikæden har medført en markant reduktion i Carlsberg Danmarks samlede C02e-udledning. Flere initiativer er også kommet bryggeriets kunder til gode.

Energireduktioner på bryggeriet, energieffektive køleskabe hos kunderne, emballage med mere genanvendt indhold og et reduceret energiforbrug hos leverandørerne. Det er nogle af de vigtigste drivkræfter, der har gjort det muligt for Carlsberg Danmark at reducere sin samlede CO2e-udledning[1] fra ca. 280.000 ton CO2e i 2015 til 200.000 ton CO2e i 2022 svarende til en reduktion på hele 28%.

”Jeg er meget stolt over, at Carlsberg Danmark har leveret en markant CO2e-reduktion. Vi udleder ikke alene mindre CO2e pr. produceret enhed, vi har også formået at reducere vores absolutte udledning markant. Bæredygtighed spiller en central rolle i vores forretning, og vi har lanceret flere tiltag, der har sænket vores C02e-aftryk, så dette flotte resultat viser, at vi er på rette vej,” siger Peter Haahr Nielsen, adm. direktør i Carlsberg Danmark.

De 80.000 ton CO2e Carlsberg Danmark har reduceret, svarer til omtrent 10.000 danskeres årlige C02e udledning[2]. Carlsberg Danmark udleder også mindre CO2e pr. produceret enhed og har således reduceret sin relative CO2e -udledning med 25% i hele værdikæden. pr. liter brygget øl. Det betyder, at bryggeriet nu har et C02e aftryk på 0,33 kg CO2e pr. liter brygget øl fra kornet på marken høstes, øllen brygges, emballeres og transporteres ud til kunden, og ender i hånden hos forbrugeren.

”Vores mål for 2022 var minimum 15% reduktion pr. liter produceret i værdikæden, og det har vi langt overgået. Vores arbejde er at sikre, at vi kan blive ved med at sælge vores produkter og gerne flere, men de må ikke have en øget påvirkning på klimaet. Og det kan vi med stolthed fremvise nu takket være en solid indsats fra vores leverandører og vores egne tiltag,” siger Peter Haahr Nielsen og fortsætter:

”Ambitionen om at blive CO2e-neutral i værdikæden i 2040 kræver, at vi finder nye veje, så et tæt samarbejde med vores partnere og leverandører er afgørende. Ingen kan løse de klimaudfordringer, vi står overfor alene, så det er nødvendigt, at vores leverandører og samarbejdspartnere også er i færd med en grøn omstilling. Vi går forrest med vores eget bryggeri, som skal være CO2e neutralt inden 2030.”

Energieffektivitet
Energireduktioner på bryggeriet i Fredericia og nye løsninger ude hos kunderne har også været en væsentlig årsag til CO2e-reduktionen.

På bryggeriet har man reduceret sin C02e-intensitet med 20%1.

”Hos Carlsberg arbejder vi videnskabeligt med den klimabelastning, som produktionen af øl har, og vores klimamål er godkendt af Science Based Targets initiative. Vi har lanceret flere tiltag, der har sænket vores C02e-udledning på bryggeriet markant. Vi har blandt andet udfaset brugen af olie på bryggeriet, optimeret vores kedler og generelt haft fokus på energiledelse. Vores vandgenindvindingsanlæg har sænket bryggeriets energiforbrug med 10% gennem egenproduktion af biogas og recirkulering af varmt vand,” siger Tenna Skov Thorsted, senior sustainability manager i Carlsberg Danmark.

Investeringer i energieffektive køleskabe og dekarbonisering af elnettet i Danmark har reduceret det relative C02e-aftryk med 58% i afkølingen af Carlsberg Danmarks produkter hos bryggeriets kunder.

Indenfor landbrug og forarbejdning har man opnået en relativ CO2e-reduktion på 40%, hvor forbrugertrends, og et reduceret energiforbrug blandt bryggeriets leverandører af maltbyg og sukker også har spillet en central rolle.

Flere klimaskridt forude
Hos Carlsberg Danmark vil man bruge denne milepæl til at opnå yderligere CO2e-reduktioner i værdikæden blandt andet indenfor landbrug. 

“Vi har leveret en CO2e-reduktion over forventning, så vi har vist, at vi kan sætte handling bag vores ambitiøse mål og vokse vores forretning samtidig med, at vi reducerer vores udledning, og det skal vi fortsætte med. Hvis vi skal reducere det samlede aftryk fra vores produkter yderligere, især i landbruget, skal vi i endnu højere grad indgå i forskellige partnerskab og løfte i samlet flok,” siger Tenna Skov Thorsted.

Faktaboks

  • Indenfor landbrug og forarbejdning har man opnået en relativ CO2e reduktion på 40%. Det skyldes blandt andet et mindre forbrug af sukker samt et reduceret energiforbrug blandt leverandørerne Nordzucker og Viking Malt.
  • På bryggeriet har man reduceret sit relative CO2e-aftryk med 20%1, der er drevet af øget energieffektivitet, og brug af vedvarende elektricitet og innovative løsninger - såsom udvinding af biogas fra vandgenvindingsanlægget, hvilket gør det muligt for bryggeriet at bruge termisk energi, der er vedvarende.
  • I emballage og forpakning har man opnået en relativ CO2e reduktion på 14%, hvilket blandt andet skyldes mere genanvendt materiale i dåser, glasflasker og PET-flasker.
  • Indenfor transport og distribution har Carlsberg Danmark reduceret sin relative C02e-udledning med 8% grundet et fald i forretningsrejser samt en mindre reduktion i benzinforbrug.
  • Kølingen af Carlsberg Danmarks produkter har opnået en relativ CO2e reduktion på 58%, hvor energieffektive køleskabe og en dekarbonisering af elnettet har været drivkræfterne.
  • Carlsberg Danmark har reduceret sin relative udledning med 25% fra omtrent 0,44 kg CO2e pr. liter i 2015 til 0,33 kg CO2e pr. liter in 2022.
  • Carlsberg Danmark har reduceret sin absolutte udledning med 28% fra omtrent 280.000 ton CO2e i 2015 til 200.000 ton CO2e i 2022.

 Fakta - Relativt og absolut CO2e-aftryk
Det absolutte CO2e -aftryk er Carlsberg Danmarks samlede udledning af CO2e, mens det relative CO2e -aftryk afspejler, hvor meget CO2e der udledes pr. produceret volumen.

[1] Scope 1, 2 og 3

[2] Baseret på 7,5 ton CO2e pr. indbygger i Danmark, Danmarks Statistik 2022