Menu

Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2016

Et godt år for Carlsberg-gruppen med vækst i indtjeningen på rette spor og stærk pengestrøm.

Finansielle highlights

 • Funding the Journey kører efter planen og har genereret ca. 0,5 mia. kr. af de forventede fordele på i alt 1,5-2,0 mia. kr. frem til 2018.
 • Rapporteret nettoomsætning på 62,6 mia. kr.; 2% organisk vækst (H2: flad).
 • Samlet pris/mix +3% (H2: +2%).
 • Organisk fald i de samlede volumener på 2% (H2: -2%), primært som følge af lavere eksponering for marginreducerende volumener.
  - Volumenvækst for Tuborg 9%, Carlsberg 5% og Grimbergen 11%.
 • Organisk vækst i resultat af primær drift på 5% (H2: +3%). Inklusive valuta og frasalg af forretningsaktiviteter faldt resultat af primær drift 3% til 8.245 mio. kr. (H2: 4.797 mio. kr.).
 • Overskudsgraden steg 30bp (H2: +50bp) til 13,2%. Overskudsgraden steg i alle tre regioner.
 • Rapporteret nettoresultat på 4.486 mio. kr. (2015: -2.926 mio. kr., påvirket af særlige poster).
 • Stærk fri pengestrøm på 8,6 mia. kr. (2015: 7,5 mia. kr.), positivt påvirket af frasalg af ikkekerneforretningsaktiver.
 • Fald i nettorentebærende gæld på 5,4 mia. kr. til 25,5 mia. kr.; nettorentebærende gæld/EBITDA reduceret til 1,96x.
 • Afkast af investeret kapital (ROIC) forbedret med 110bp til 9,2%.
 • For 2016 vil bestyrelsen foreslå en stigning på 11% i udbytte til 10,0 kr. pr. aktie i lyset af den
  stærke pengestrøm.

Forventninger til indtjeningen i 2017

 • Gruppen forventer at opnå midt-etcifret organisk vækst i resultat af primær drift samt et yderligere fald i den finansielle gearing.
 • På basis af spotkurserne den 6. februar forventer Gruppen en translationseffekt på +350 mio. kr.

Koncernchef Cees ‘t Hart siger: “2016 var et godt år for Carlsberg-gruppen. Vi er tilfredse med vores resultater, herunder en organisk vækst i resultat af primær drift på 5%, et solidt pris/mix, en stærk pengestrøm samt et yderligere fald i vores finansielle gearing.

I løbet af året tog vi nogle væsentlige skridt for at blive en mere succesrig virksomhed. Vi lancerede vores nye strategi, SAIL’22, og prioriteterne heri er nu godt indarbejdet i vores planer for 2017. Herudover realiserede vi Funding the Journey-fordele hurtigere, end vi havde forventet for året.

I 2017 er vi fast besluttede på at realisere en væsentlig del af de øvrige Funding the Journeyfordele, således at vi kan øge indtjeningen organisk og investere i SAIL’22-aktiviteter til støtte for virksomhedens fremtidige vækst.”

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Email [email protected]

Kommunikationsdirektør

Christian Wulff Søndergaard

Tel +45 3144 7965 Email [email protected]