Menu

Carlsberg lancerer forpakninger i genbrugsplast og sparer 45 tons ny plastik om året

Carlsbergs nye multipack af genbrugsplastik sendes nu ud i hele landet, og kan bl.a. købes i den nye NETTO butik nummer 500 i Carlsberg Byen.

I kølvandet på lanceringen af Carlsberg Groups ambitiøse bæredygtighedsprogram sidste år arbejder Carlsberg på at introducere en række innovative tiltag, der skal gøre forpakningerne omkring Carlsberg pilsneren endnu bedre og mere bæredygtige. En af disse forbedringer er lanceringen af genbrugsplast rundt om Carlsbergs større forpakninger, som rammer det danske marked i dag bl.a. i NETTOs butik nummer 500.

”Vi er super glade for at kunne give danskerne denne forbedring i julegave. Vi har i årevis arbejdet på at gøre vores produktion mere bæredygtig i jagten på at blive CO2 neutrale i 2030, og vi er nu også klar til at levere en række konkrete forbedringer helt ud til forbrugerne,” siger Jeppe Boel, Marketing Manager for Carlsberg i Danmark.

Den nye genbrugsforpakning til Carlsbergs multipacks reducerer mængden af ny plastic med 45 tons om året alene i Danmark. I genbrugsplasten indgår både plastikaffald, som Carlsberg indsamler, og genbrugsplast fra industri- og forbrugeraffald. Dermed løser Carlsberg både et internt affaldsproblem og bidrager til at skabe et marked for sortering og genbrug af plastik, så det ikke ender som affald i naturen. Desuden bidrager det lavere energiforbrug til at reducere udledningen af CO2, hvor Carlsberg har en målsætning om at blive CO2 neutrale og reducere CO2 fra hele værdikæden med 30% i 2030.

WWF har i en årrække rådgivet Carlsberg i arbejdet med at gøre virksomheden mere bæredygtig. Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, siger i den forbindelse: ”Plastproblemet er desværre vokset eksplosivt, og der er brug for konkrete handlinger, der reducerer plastaffaldet og øger genanvendelsen. Carlsbergs nye forpakninger med genbrugsplast er et godt eksempel på et konkret initiativ, der kan være med til at reducere behovet for at komme ny plast på markedet og øge efterspørgslen efter genbrugsplast. På den måde skåner vi vores natur og vilde dyreliv”.

Den nye forpakning sendes ud i hele landet i disse dage til alle Carlsbergs kunder. Forbedringen er et led i Carlsbergs bestræbelser på hele tiden af forbedre øllet, forpakningen og alle elementer omkring det, samtidig med at miljø- og klimabelastningen mindskes.

”Vi har støvsuget vores bryggerier for plastikaffald, så vi kunne være klar inden jul og markere NETTOs butik nummer 500, som i dag åbner i Carlsberg Byen. Der kommer mange flere forbedringer i det nye år, fordi vi gerne vil hjælpe danskerne med at leve mere bæredygtigt samtidig med, at de nyder verdens måske bedste øl. Vi glæder os til at se, hvordan danskerne tager i mod det,” siger Jeppe Boel.

Senere i 2019 køres de første Carlsberg Snap Packs ud i de danske butikker – et andet bæredygtighedstiltag, der helt fjernet behovet for plastfolie rundt om six-packen. Snap Pack kan kun anvendes på de mindste multipacks, mens genbrugsplast vil blive anvendt på de større forpakninger. De nye initiativer er de første forbrugerrettede tiltag i Carlsbergs bæredygtighedsprogram, Together Towards ZERO, som blev lanceret sidste år med det formål bl.a. at opnå nul CO2-udledning og nul vandspild.

Ren genbrugsplast har op til 60% lavere CO2 aftryk end ny plastik, og Carlsberg arbejder hele tiden på at øge andelen af genbrugt materiale i takt med den teknologiske udvikling.

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Tel +45 28 94 27 40 Email [email protected]

Carlsbergs nye multipack af genbrugsplastik sendes nu ud i hele landet, og kan bl.a. købes i den nye NETTO butik nummer 500 i Carlsberg Byen.