Menu

Carlsberg-gruppen forbedrer fortsat sin bæredygtighed

Ifølge Carlsberg-gruppens Bæredygtighedsrapport 2016 nåede Gruppen sine 2017-reduktionsmål for energi, CO2 og vand hurtigere end planlagt og er godt på vej til at nå sit 2017-mål om at oplyse om ansvarligt alkoholindtag.

Siden 2015 har Carlsberg-gruppen opnået en reduktion på 6% i energiforbruget (kWh/hl), 14% i CO2-udledningen (kg CO2/hl) og 6% i vandforbruget (hl/hl). Samtidig kommer 17% af Gruppens energiforsyning nu fra vedvarende energikilder såsom biomasse, solenergi og certifikater med oprindelsesgaranti. Gruppen har desuden indviet et solcelleanlæg på sit bryggeri i Dali i Kina, det fjerdestørste anlæg af sin art i verden.

”I 2016 har vi fortsat bestræbelserne på at forbedre vores bæredygtighedsresultater ved yderligere at reducere energiforbruget, CO2-udledningen og vandforbruget. Vi er glade for, at vi opnåede fremskridt på alle tre områder hurtigere end forventet, og vi er nu i gang med at bringe vores bæredygtighed endnu et skridt videre som led i vores koncernstrategi, SAIL’22,” siger Simon Boas Hoffmeyer, Bæredygtighedsdirektør i Carlsberg-gruppen.

Carlsberg har derudover yderligere skærpet sin indsats for at reducere spritkørsel, forhindre salg til personer under den lovlige alder og give forbrugerne mere detaljerede og let tilgængelige oplysninger om indhold, ernæringsværdi og ansvarligt forbrug. Yderligere 31% af Gruppens ølprodukter er nu mærket med information om ansvarligt indtag af alkohol, hvilket bringer tallet op på 85% af de samlede volumener og inden for rækkevidden af målet i 2017 på 100%.

Carlsberg-gruppens Bæredygtighedsrapport 2016 beskriver, hvordan bæredygtighed er en integreret del af Gruppens nye virksomhedsstrategi, SAIL'22. Den inkluderer en opdateret væsentlighedsmatrix, en ny end-to-end-analyse for CO2-fodaftryk og en opdateret vandrisikovurdering.

Væsentligste resultater for 2016:

  • Energi og CO2: Carlsberg-gruppen effektiviserede driften af sine bryggerier yderligere og nåede sit treårige mål for 2014-2017 et år tidligere end planlagt.
    • Energiforbruget faldt 4% til 27,7 kWh/hl fra 29 kWh/hl i 2015 (et fald på ca. 6% i forhold til 2014-baselinen).
    • CO2-udledningen faldt 10% til 6,3 kg CO2/hl fra 7,0 kg CO2/hl i 2015 (et fald på ca. 14% i forhold til 2014-baselinen).
    • Energiforsyning fra vedvarende energikilder, herunder biomasse, solenergi og certifikater med oprindelsesgaranti, steg til 17,1% fra 15,4% i 2015. Carlsberg-gruppen indviede et enormt solcelleanlæg på sit bryggeri i Dali i Kina, det fjerdestørste anlæg af sin art i verden.
  • Vand: Carlsberg-gruppen forbedrede sin vandeffektivitet og reducerede vandforbruget til 3,2 hl/hl fra 3,4 hl/hl i 2015 (en forbedring på 6% i forhold til 2014-baselinen). I 2016 opdaterede Gruppen i samarbejde med WWF sin vandrisikovurdering og udledte deraf, at 15 af Gruppens bryggerier er beliggende i højrisikoområder.
  • Ansvarligt alkoholindtag: Carlsberg-gruppen arbejdede sammen med over 20 eksterne partnere om at fremme et ansvarligt alkoholindtag på sine markeder. Derudover øgede Gruppen mængden af produktvolumen, der er mærket med information om ansvarligt alkoholindtag, med 31% til i alt 85%.
  • Arbejdsmiljø: Over 50% af Carlsberg-gruppens anlæg oplevede ingen ulykker i 2016.

Om bæredygtighed i Carlsberg-gruppen:

Carlsberg-gruppens fire prioritetsområder for bæredygtighed er: Energi og CO2, Vand, Ansvarligt alkoholindtag og Arbejdsmiljø. Der anvendes den samme holistiske tilgang til alle fire områder og i hele værdikæden. I praksis betyder det, at bæredygtighed forankres i den eksisterende virksomhedsstrategi og forretningsprocesser, der udvikles politikker til sikring af overholdelse af standarder, der samarbejdes med partnere for at opnå storskalafordele, og der fastsættes målbare mål med henblik på at måle fremskridt både i forhold til året før og på længere sigt.

Download rapporten 

 

Pressekontakt

For yderligere information, kontakt venligst:

PR Specialist, Danmark

Jacob Bulow Hansen

Email [email protected]