Menu
AQ8T1195.jpg

Lærlinge og praktik

I Fredericia tilbyder Carlsberg praktik- og lærlingepladser til unge, der typisk har afsluttet en grunduddannelse

Lærling i Carlsberg

Hos Carlsberg får du ikke en uddannelse - du tager den! Du er medansvarlig for dit eget uddannelsesforløb og du skal være klar til at tage imod de udfordringer, du møder undervejs i din uddannelse.

Vi søger normalt lærlinge til start af deres uddannelsesforløb i januar og august, og alle lærlingepladser bliver slået op under ledige stillinger.

Vore lærlinge uddannelser dækker følgende områder:

  • Automatikfagtekniker
  • Industritekniker
  • Procesoperatør
  • Procesoperatører med EUX

Den teoretiske del af lærlingeuddannelsen foregår på Syddansk Erhvervsskole i Vejle, EUC SYD i Sønderborg eller EUC Lillebælt i Fredericia.

Bliv ingeniørpraktikant i Carlsberg

Carlsberg samarbejder med flere universiteter i Danmark. Det gør vi for at sikre, at uddannelserne formes så de matcher vores krav, og for at være en attraktiv virksomhed at komme i praktik i. Vi aftager mellem 4-8 studerende om året, som får helt unik indsigt i, hvordan der arbejdes på Danmarks største bryggeri i Fredericia.

At være ingeniørpraktikant i Carlsberg indebærer, at man gennem 20 ugers praktik arbejder med et gennemgående ingeniørrelevantprojekt af varierende størrelse og, ad hoc opgaver af mere driftsrelateret karakter. Praktikanten vil blive tilknyttet en afdeling med en fast kontaktperson, hvor der månedligt blive afholdt 1:1 for dels at evaluere den del af praktikken, der er gennemført og dels for at have muligheden for at justere arbejdsopgaverne i den resterende del af praktikken. Det vil ligeledes være i forbindelse med de månedlige 1:1 at mulighederne for afgangsprojekter drøftes. Det kræver en forudgående praktik, for at man får lov til at skrive et afgangsprojekt for Carlsberg. Afgangsprojektet vil typisk tage udgangspunkt i en problemstilling som den studerende selv har identificeret under praktikken.

Flere af vores tidligere ingeniørpraktikanter har fået tilbudt fuldtidsstilling efter forløbet, og vi er meget stolte over vores gode samarbejde med universiteterne, som netop skaber et unikt link mellem uddannelse og erhvervserfaring.