Menu
ZeroCarbonFootprint.jpg

ZERO

CARBON FOOTPRINT

Klimaændringer er et af de mest presserende problemer i vores tid. Adressering kræver en overgang til en CO2-fattig økonomi. Og som anført i Paris-aftalen om klimaændringer har erhvervslivet en central rolle at spille. Vores ambition om NUL-CO2-udslip er i overensstemmelse med Paris-aftalens mere ambitiøse mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 ° C.

Udviklet med støtte fra eksterne eksperter ved Carbon Trust, fokuserer vores videnskabsbaserede CO2-reduktionsmål på at reducere CO2-udslip på vores bryggerier og arbejder sammen med værdikædepartnere for at reducere emissionerne "øl i hånd" inden 2030. Andre mellemmål til 2022 omfatter fremme af lav effekt køling og vedvarende elektricitet og eliminering af kul.

Vores mål

2030

2022

  • ZERO kulstofudslipning på vores bryggerier
  • 30% reduktion i øl-i-hånd kulstof aftryk
  • 50% reduktion af kulstofudslip på vores bryggerier
  • 100% elektricitet fra vedvarende kilder på vores bryggerier
  • ZERO kul på vores bryggerier
  • 15% reduktion i "øl-i-hånd" kulstof aftryk
  • 100% lav klimakraftkøling
  • 30 partnerskaber for at reducere fælles CO2-udslip

 

Vores tilgang mod NUL

Det første skridt i retning af at opnå nul CO2-udslip på vores bryggerier er verdensklasse effektivitet. Det betyder innovation inden for vores eksisterende processer samt gennemførelse af store investeringsprojekter. For at reducere øl-i-hånd-udledninger danner vi innovative partnerskaber, forbedrer ydeevnen og tager en ledende rolle i branchen.

Vores detaljerede køreplaner for at nå disse mål udvikler sig konstant som nye løsninger og teknologier fremkommer. En nøgleopgave for den nyligt dannede Carlsberg Young Scientists Community er at hjælpe os med at udvikle implementerbare løsninger baseret på de nyeste innovationer.

Vores startlinje mod nul kulstofudslip

De mål, der er opstillet i Together Towards Zero, er resultatet af vores samarbejde med Carbon Trust.

Deres ekspertanalyse viste et CO2-udslip af vores aktiviteter og vores værdikæde. Det viste, at vores bryggerier tegner sig for 14% af vores CO2-udslip, mens emballagematerialer udgør 40% -  den største andel. Landbrug står for 17% og fordeling for 14%.

Støtter globale mål

Med vores NUL-CO2-udslip ambitioner, bidrager vi specifikt til to SDG'er og flere af de mål, der understøtter dem. For eksempel bidrager vi ved at øge andelen af vedvarende energi og forbedre vores energieffektivitet til SDG 7: Affordabel og ren energi.

Ved at fastsætte hårde, videnskabsbaserede mål støtter vi SDG 13: Gør hurtig indsats for at bekæmpe klimaændringer og dens indvirkning.

Handlinger mod NUL

Vores først kulstofneutrale bryggeri

Efter mange års arbejde for at øge effektiviteten og reducere virkningerne har Carlsbergs Falkenberg-bryggeri i Sverige lykkedes med at få CO2-udledningerne fra varmeenergi og elektricitet til nul. Bryggeriet er nu 100% drevet af biogas og grøn elektricitet, der giver inspiration til bryggerier rundt omkring i verden.

Thirsty for more?

Explore our other ambitions