Menu
ZeroAccidentsCulture.jpg

ZERO

ACCIDENTS CULTURE

Vi er fast besluttede på at beskytte vores medarbejders velfærd ved at forhindre de potentielle risici i vores operationer og sikre et sikkert arbejdsmiljø. Et vigtigt arbejdsmiljø er en nul-ulykkes kultur. I sidste ende mener vi, at alle ulykker er forebyggelige, og denne mentalitet er afgørende for, hvordan vi driver vores forretning.

Vi forfølger en reduktion i antallet af ulykker år for år, med ambitionen om at nå ZERO-ulykker ved 2030.

VORES MÅL

2030

2022

  • ZERO ulykker med fravær
  • Reduktion i ulykkesfrekvens år for år

 

Vores tilgang mod NUL

Sundhed og sikkerhed er alles ansvar. Ledere forventes at lede med eksempel og motivere deres medarbejdere til at deltage i H & S-initiativer. Personale forventes at tage personligt ansvar, engagere sig i H & S aktiviteter og at kigge efter deres kolleger.

Vores H & S-politik definerer, hvordan vi arbejder for at forebygge skader, sygdomme og ulykker og for at beskytte folk i de lokalsamfund, hvor vi opererer. Vi engagerer også aktivt med eksterne partnere og entreprenører for at øge bevidstheden om sundhed og sikkerhedsproblemer i vores værdikæde.

Støtter globale mål

Vores forpligtelse til at nå ZERO-ulykker med fravær bidrager til SDG 8, anstændigt arbejde og økonomisk vækst. Vi fokuserer især på mål 8.8 - Fremme af sikre og sikre arbejdsmiljøer for alle arbejdstagere.

Handlinger mod NUL

Stop og tænk - gør tid til sikkerhed

Den 12. december 2017 blev operationerne i Kina standset i 24 timer, så medarbejdere og entreprenører kunne fokusere 100% på sikkerheden. Deres initiativ afspejler vores overbevisning om, at folk skal træde udenfor deres daglige rutine for at stoppe og tænke på spørgsmål om sundhed og sikkerhed. Dette er den bedste måde at opbygge en nul ulykkes kultur på.

Thirsty for more?

Explore our other ambitions