Menu

Together Towards ZERO

I 2017 udarbejdede vi et ambitiøst nyt bæredygtighedsprogram, Together Towards ZERO.
Programmet udtrykker vores vision for en bedre morgendag, på et tidspunkt med alvorlige udfordringer som klimaforandringer, vandmangel og bekymringer for folkesundheden. Programmet består af fire ambitioner: NUL kulstoffodaftryk, NUL vandspild, NUL uansvarligt alkoholforbrug og en NUL ulykke kultur. Hver af disse understøttes af individuelle og målbare mål, der fører frem til 2022 og 2030.

 

Brewing for a better today and tomorrow

Vores grundlæggere blev drevet af en ambition om at brygge for et bedre i dag og i morgen. Over 170 år senere fortsætter vi med at forfølge det samme formål.

Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund, hvorend vores øl brygges og sælges, og det inkluderer at tage en føring på bæredygtighed. Det er centralt for vores formål, og vi mener også, at det er den rigtige ting at gøre – at bringe klare fordele for vores forretning og for samfundet som helhed.

Innovative partnerskaber

Vi tror fuldt ud på kraften i innovative partnerskaber til at levere forandringer. I de kommende år vil samarbejde være mere afgørende end nogensinde, da vi søger at udvikle og implementere nye løsninger sammen med vores partnere.

Vi har bevidst sat udfordrende mål med henblik på at øge innovationshastigheden og stimulere kreativitet langs værdikæden. Gennem samarbejdsaktioner håber vi at skabe en dygtig kreds af forbedringer inden for vores forretning og blandt vores leverandører og samarbejdspartnere.

Sammen kan vi få det til at ske.

Vores ambitioner og målene for bæredygtig udvikling

FNs bæredygtige udviklingsmål (SDGs) er et opfordring til regeringer, civilsamfund, virksomheder og offentligheden om at handle for at afskaffe fattigdom, bekæmpe ulighed og tackle klimaændringer.

Sammenkoblet er alle målene vigtige, men vi fokuserer vores indsats på de områder, hvor vi kan få mest effekt. Baseret på vores 2016 væsentlighedsvurdering identificerede vi de 14 mest relevante mål i 7 SDG'er - 3, 6, 7, 8, 12, 13 og 17.

 

MOST MATERIAL SDGS AND TARGETS

 
 

7.2

I 2030 øges andelen væsentligt af vedvarende energi i den globale energimix.

7.3 

I 2030 fordobles den globale forbedringshastighed i energieffektiviteten.

13.1 

Styrke modstandsdygtighed og adaptiv kapacitet til klimarelaterede farer og naturkatastrofer.

13.3 

Forbedre uddannelse, bevidstgørelse og kapacitet til begrænsning af klimaforandringer, tilpasning, konsekvensreduktion og tidlig varsling

 

 
 

6.4 

I 2030 øges effektiviteten af vandanvendelsen væsentligt og sikrer bæredygtige tilbagetrækninger og forsyning af ferskvand for at løse vandskarpheden.

6.5

Ved 2030 implementere integreret vandressourceforvaltning på alle niveauer.

 

 
 

3.5 

Styrke forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder skadelig brug af alkohol.

3.6 

I 2020 halvere antallet af globale dødsfald og skader fra trafikulykker.

 

 
 

8.8 

Beskyt arbejdsrettigheder og fremme sikre arbejdsmiljøer for alle ansatte.

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS THAT CUT ACROSS OUR OPERATIONS

12.2 

I 2030 opnå en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcerne.

12.5 

I 2030 reduceres affaldsmængden væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse

12.9 

Støtte udviklingslande til at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig mod mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

17.16 

Forbedre det globale partnerskab for bæredygtig udvikling suppleret af partnerskaber med flere interessenter.

17.7 

Opmuntre og fremme effektive offentlige, offentlige og private partnerskaber og civilsamfund.
 

 

Carlsberg Young Scientists Community

 Hvordan kan vi hjælpe med at løse store udfordringer som klimaforandringer og vandknaphed?


I 2017 tog vi et stort skridt ved at etablere Carlsberg Young Scientists Community - et fællesskab af kreative, innovative og fremadrettet unge forskere. Disse lyse unge sind fra hele verden har til opgave at hjælpe os med at finde eller udvikle relevante teknologier og måder at anvende dem på i vores forretning. Deres arbejde vil være afgørende for at nå vores mål: NUL CO2-udledning og NUL vandspild.

IMG_5894.jpg

Our 2017 Sustainability Report is out now!

Download it here!